Kancelaria Patentowa

mgr inż. Anna Wojtkiewicz

 1. Zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP:
  • wynalazków
  • wzorów użytkowych
  • znaków towarowych
  • wzorów zdobniczych
 2. Opinie i doradztwo z zakresu wynalazczości, racjonalizacji i ochrony własności przemysłowej.
 3. Umowy:
  • licencyjne
  • know-how
  • przeniesienie praw
  • dokonanie projektu
  • realizację projektu
  • inne
 4. Badania patentowe.
 5. Obliczanie efektów ekonomicznych.
 6. Ekspertyzy z zakresu własności przemysłowej.
 7. Pisma procesowe do Urzędu Patentowego i do Sądu z zakresu ochrony własności przemysłowej.
 8. Postępowanie przed Urzędem patentowym RP w sprawach związanych ze zgłaszaniem, rozpatrywaniem zgłoszenia i utrzymywaniem ochrony na zasadzie pełnomocnictwa.
 9. Reprezentowanie na zasadzie pełnomocnictwa w postępowaniu spornym przed Urzędem Patentowym.

58-506 Jelenia Góra, ul. Różyckiego 5/22

tel./fax (075) 76-44-354

NIP: 611-000-75-03

e-mail: patent@virgo.com.pl, http://www.virgo.com.pl/patent/