Kancelaria Patentowa

mgr in¿. Anna Wojtkiewicz

58-506 Jelenia Góra, ul. Ró¿yckiego 5/22

tel./fax (075)76-44-354

NIP: 611-000-75-03

e-mail: patent@virgo.com.pl, http://www.virgo.com.pl/patent/